TERMENI ŞI CONDIŢII

S.C POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. cu sediul în Splaiul Unirii 247-249, Sector 3, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14948/15.12.2011, Cod Fiscal RO 29456839 declară că acest website este operat de către S.C. POLON-ALFA ROMANIA  S.R.L. şi poate fi folosit doar cu scop informativ. Prin accesarea lui, inclusiv prin downloadarea fişierelor, acceptaţi termenii si condiţiile stipulate mai jos. În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii de mai jos trebuie sa renuntaţi la folosirea acestui website.

Mărci comerciale

Acest site contine logo-uri, mărci comerciale și mărci de servicii, informații despre produse şi altele, asupra cărora S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L., ori persoanele juridice ce formează Structura Acţionariatului POLON-ALFA ROMANIA S.R.L., respectiv AAT HOLDING SPOTKA AKCYJNA şi POLON ALFA SPP. ZOO, dețin licență pentru utilizarea lor. Site-ul poate conține, de asemenea, mărci comerciale, drepturi care aparţin unor terţe părţi, însă prin accesarea website-ului iţi exprimi acordul de a nu le utiliza fără acordul scris al acestora.

Utilizatorul care plasează mărcile, mai jos enumerate, în publicații, site-uri și alte materiale poate discredita imaginea, produsele sau serviciile S.C. POLON-ALFA ROMANIA  S.R.L. cât şi cele aparţinând persoanelor juridice ce formează structura acţionariatului S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. aspect ce conduce la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi protejate şi este contrară legilor române sau regulilor de drept internațional.

S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L.împreună cu persoanele juridice ce formeaza Structura Acţionariatului, respective AAT HOLDING SPOTKA AKCYJNA şi POLON ALFA SPP. ZOO au următoarele mărci comerciale înregistrate:

 1. POLON-ALFA ROMANIA - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală (EUIPO), sub numărul 012572087. Marca înregistrată POLON-ALFA ROMANIA este folosită pentru a marca podusele din clasa 07, 09, 11 şi 35 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 2. AAT - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul Registrului de Brevete a Mărcilor, sub numărul 172353, numărul de înregistrare a mărcii AAT exclusivă a legii 127539. Marca înregistrată AAT este folosită pentru a marca podusele din clasa 06, 09, 11, 19, 37, 41 şi 42 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 3. AAT-T - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul Registrului de Brevete a Mărcilor, sub numărul 172354, numărul de înregistrare a mărcii AAT exclusivă a legii 127540. Marca înregistrată AAT-T este folosită pentru a marca podusele din clasa 06, 09, 11, 19, 37, 42 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 4. +-ZEUS - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul Registrului de Brevete a Mărcilor, sub numărul 343,739th - Marca înregistrată ZEUS este folosită pentru a marca podusele din clasa 09 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 5. NOVUS - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul Registrului de Brevete a Mărcilor, sub numărul 168734, care apare sub nr. 908844 la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Marca înregistrată NOVUS este folosită pentru a marca podusele din clasa 09 şi 11 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 6. NOVUS MANAGEMENT SYSTEM - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul Registrului de Brevete a Mărcilor, sub numărul 213634, care apare sub nr 1008732 Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Marcă înregistrată NOVUS MANAGEMENT SYSTEM este folosită pentru a marca podusele din clasa 09 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 7. NOVUS ACCESS MANAGER- Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) sub numărul 007 364 581, destinată să marcheze produsele din clasa 09 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 8. VENO - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) sub numărul 011 717 899, destinată să marcheze produsele din clasa 9 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 9. KADE - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul de Brevete al Republicii Polonia, număr de înregistrare exclusivă a legii 242330, sub numărul 014383343 de Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală (EUIPO). Marca înregistrată KADE este folosită pentru a marca podusele din clasa 06, 07 şi 09 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 10. MOS - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul de Brevete al Republicii Polonia, număr de înregistrare exclusivă a legii 170967. Marca înregistrată MOS este folosită pentru a marca podusele din clasa 09 şi 37 din Clasificarea Internaţională a Bunurilor de la Nisa şi serviciilor aplicabile de protecţie pentru mărci comerciale.
 11. ipGO - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) sub numărul 010 815 355, destinată să marcheze produsele din clasa 9 din Clasificarea de la Nisa de Internaţional bunuri și servicii.
 12. EVIX - Marcă înregistrată protejată prin lege de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) sub numărul 007 083 884, destinată să marcheze produsele din clasa 9 din Clasificarea de la Nisa de Internaţional bunuri și servicii.

Drepturi de autor / Reguli de Utilizare a Site-ului

S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. acordă permisiunea de a utiliza website-ul în urmatoarele condiţii:

Puteţi descărcă Conţinutul cu condiţia de a vă conforma informaţiilor referitoare la dreptul de autor (Copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut.

Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licentă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau sa folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L.

Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la raspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea.

S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordona societăţii S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului.

Întregul conţinut al acestui site, inclusiv design-ul și aspectul site-ului este proprietatea intelectuală a S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. sau licențiatoriilor săi și sunt protejate prin lege, inclusiv, în special, drepturile prevăzute în Legea privind drepturile de autor și conexe, dreptului de proprietate industrială şi legea privind concurența neloială. Materialele cuprinse în acest site nu pot fi copiate sau utilizate în tot sau în parte. Nici logo sau alte semne, text, grafică, fotografie, ilustrație, sunet, animație, video și compozițiile lor pe site-ul, precum și cataloage, prezentări, precum și orice alte materiale publicitare și documentele din site-ul web nu sunt permise pentru a fi copiate, transmise, prelucrate și modificate pentru scopuri comerciale, nici partajate cu terți, fără acordul expres al S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. exprimat în scris. Acest site poate conține imagini pentru care drepturile de proprietate intelectuală sunt deţinute de terți.

În cazul în care drepturile de utilizare a materialelor de pe acest site nu au fost comunicate sub licență de însoțire sau furnizate cu materiale S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L., utilizarea acestor materiale este condiționată de achiziționarea de autorizare S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. în scris. O astfel de autorizație nu transferă dreptul de proprietate asupra materialelor sau a copiilor lor și este supusă următoarelor restricții:

 • Utilizatorul este obligat să păstreze toate copiile materialelor descărcate, informații despre toate drepturile de autor și alte restricții de proprietate conținute în materiale;
 • Nu puteți modifica în niciun fel, copia, afișa, distribui, sau să le utilizeze în orice alt mod pentru public sau comercial;
 • Nu puteți distribui materialele niciunei alte persoane, fără a informa şi despre obligațiile în cadrul acestor termeni şi condiţii;

Utilizatorul este obligat să respecte toate restricțiile suplimentare afişate pe site. Aceste limite pot fi modificate doar de către proprietarul site-ului POLON-ALFA ROMANIA SRL

Proprietatea Conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, însă fără a se limita, toate textele şi imaginile care sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. sau asociatilor sai. Orice conţinut care constă într-o marcă, logo sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată a S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. sau a asociaţilor săi. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conţinutului".

Software și alte material disponibile pe website

Programele, aplicațiile, manualele, certificatele și alte fișiere oferite pe site-ul web aparţinând S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. sunt protejate de lege.

Prin accesarea site-ului declaraţi faptul ca aţi înțeles și sunteți de acord ca programele, fișierele și folderele care fac obiectul (i) Acordului de licență (dacă este cazul) sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, declaraţi că sunteti de acord cu termenii și condițiile de utilizare, care le urmează.

Programe, fișiere și foldere sunt disponibile pentru descărcare numai pentru acei utilizatori care au acceptat acorduri sau condiții de utilizare de licențiere, dacă este cazul, dacă au fost introduse. Nu se pot împrumuta, vinde, transfera, distribui sau partaja programe, fișiere sau foldere către terți, precum și a încălca drepturile aferente acestora.

Nu sunt autorizate următoarele: modificarea, crearea de lucrări derivate, traduceri, decompilări, dezasamblări sau ruperi de coduri de programe, fișiere sau foldere. Acest lucru este valabil pentru toate celelalte materiale conținute pe site, precum și site-ul în sine.

Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui SITE este în totalitate pe contul dumneavoastră. S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. şi societăţile sale afiliate, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea SITE-ului nu sunt răspunzători pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui SITE sau a CONŢINUTULUI său. S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. nu îşi asumă nicio reponsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui SITE, sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini video sau audio de pe acest SITE.

Modificările și erori pe WEBSITE

În ciuda eforturilor depuse de S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L., a materialelor disponibile pe pagina web pot conține inexactități, erori sau omisiuni. S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. nu garantează exactitatea și caracterul complet al materialelor și poate în orice moment, fără preaviz, de a face orice modificare la acest site, materiale, informații, programe, servicii sau prețurile stabilite în aceasta.

S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. poate, în orice moment rezilia, modifica, suspenda sau întrerupe funcționarea oricărei părți a acestui site web, parţial sau toate funcționalitatea.

S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. poate retrage în orice moment permisul sau drepturile acordate în aceste condiții. În acest caz, utilizatorul este obligat să distrugă imediat orice descărcare de material din site și mass-media pe care sunt amplasate aceste materiale.

POLITICA COOKIES

Site-ul www.polon-alfa.ro adună automat orice informații, cu excepția informațiilor conținute în dosarele "cookies". "Cookies" (așa-numitele "cookies".) Sunt date informatice, în special fișiere text care sunt stocate în echipamentul terminal al unui utilizator al site-ului www.polon-alfa.ro și sunt destinate utilizării acestui site. "Cookies" conţine de obicei numele site-ului din care timpul de stocare a dispozitivului lor de terminare și un număr unic.

Utilizatorul poate alege în orice moment cum să se ocupe de "cookies" în site zona de înlocuirea automată de utilizare "cookies" pentru a gestiona setările de utilizator () individuale. Pentru mai multe informații în acest sens furnizorii de programe de finanțare pentru a utiliza zona Internet (browsere), de obicei, în "Internet Options" sau similar. Cu toate acestea, excluderea de Utilizator în opțiunea browser-ul dvs. pentru a accepta "cookies" poate cauza neplăceri sau chiar împiedică utilizarea corectă a site-ului www.polon-alfa.ro. În același timp, S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. nu işi asumă nici o responsabilitate pentru utilizarea și întreținerea "cookies" pe alte site-uri la dispoziția utilizatorilor prin intermediul link-urile de pe site-ul www.polon-alfa.ro

Lipsa garanţiilor

Intreg conţinutul acestui site poate fi modificat şi vă este oferit fără a se oferi o garanţie, fie aceasta expresă sau explicită.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI WEB

Site-ul S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. poate conține link-uri către alte site-uri deţinute de entități juridice separate. S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. nu controlează conținutul acestor site-uri web sau trimiteri catre acestea și nu este responsabil pentru conținutul respectiv. Dacă vă decideți să vizitați aceste site-uri, trebuie să fiti conștienți de riscurile din domeniul internetului.

Postările pe site-ul S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. de link-uri ce fac trimitere către alte site-uri nu înseamnă că:

 • exista sponsorizări din partea S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. ori din partea asociaţilor acesteia. De asemenea nu înseamna ca S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. ori persoanele juridice ce fac parte din Structura Acţionariatului sunt asociaţi cu vreun proprietar de site web şi totodată nu înseamnă ca sunt autorizate legal să utilizeze mărcile înregistrate, brandurile, logo-urile sau drepturile de autor publicate pe site-ului respectiv la care se face trimitere prin intermediul link-urilor disponibile pe site-ul Polon-Alfa Romania.

 • Fiecare proprietar de site web către care există posibilitatea să se facă trimitere prin link-uri este autorizat să utilizeze mărcile înregistrare, mărcile comerciale, logo-urile sau marcajele S.C. POLON-ALFA ROMANIA S.R.L. ori ale asociatilor acesteia în condiţiile în care deţin acordul scris în acest sens.

Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din/ sau se vor referi la/ sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

 

Drepturi de autor 2021 POLON-ALFA ROMANIA S.R.L.   TERMENI ŞI CONDIŢII